Hồ Sơ Công Lý I & II (FFVN) - 1992 & 1993 1992, 1993, 13 Tập (phần I), 15 Tập (phần II), ho so cong ly

Poster phim: Hồ Sơ Công Lý I & II (FFVN) - 1992 & 1993 1992, 1993

Advertisement


Tên gốc:
 
Nhất Hiệu Hoàng Đình.

Diễn viên - vai diễn trong phim:

* Phần I:
Âu Dương Chấn Hoa - Dư Tại Xuân.
Trần Tú Văn - Đinh Nhu.
Đặng Tử Phong - Lý Quốc Trụ.
Tô Hạnh Tuyền - Lý Tụng Vân.
Đào Đại Vũ - Giang Thừa Vũ.
Lưu Mỹ Quyên - Giang Thừa Trụ.
Lạc Ứng Quân - Châu Văn Bân.
Tô Vĩnh Khang - Châu Chí Huy.
Trịnh Tú Văn - Phương Gia Kỳ.
Lương Ái - Anh tỷ.


* Phần II:
Âu Dương Chấn Hoa - Dư Tại Xuân.
Trần Tú Văn - Đinh Nhu.
Đặng Tử Phong - Lý Quốc Trụ.
Tô Hạnh Tuyền - Lý Tụng Vân.
Đào Đại Vũ - Giang Thừa Vũ.
Lưu Mỹ Quyên - Giang Thừa Trụ.
Lạc Ứng Quân - Châu Văn Bân
Tô Vĩnh Khang - Châu Chí Huy.
Lâm Y Kỳ - Lâm Học Nghi.
Trần Mai Hinh - Quan Tịnh.
Tưởng Chí Quang - Châu Thiếu Thông.
Hồng Triệu Phong - Trương Gia Hiền.
Lương Uyển Tịnh - Thang Chỉ San.
Vương Phi - Đường Dục Văn.
Tiêu Ngọc Yến - Mary.


Post by: Guest57442
  • Giới thiệu phim hay

  • Cùng thể loại
  • Phim bộ
  • Phim lẻ
  • Nhiều người xem

Nhận thông báo phim mới qua email:

Số khách đã đăng ký nhận tin qua dịch vụ FeedBurner

Nếu bạn ủng hộ +1 sẽ giúp người khác tìm thấy trang này dễ dàng hơn:

Hướng dẫn:

  • 1. Hệ thống PhimLT.com được tối ưu để xem phim trên trình duyệt Google Chrome. Click vào đây để tải Google Chrome.
  • 2. Bạn muốn yêu cầu phim vui lòng liên hệ trang facebook.com/phim888 của chúng tôi ở bên dưới. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.
Cập nhật phim
  • Phim bộ mới
  • Đã hoàn thành
  • Phim lẻ mới
  Loading Facebook Like-box plugin...