My Thịnh Lady 2013, 20 episodes, My Thịnh Lady, Bounty Lady

Poster phim: My Thịnh Lady 2013

Advertisement

Post by:phim288
Golden public relations genius Heung Kwong Nam (Dayo Wong) is popular with the girls, but not for his looks. Though he is known for his successful efforts in helping single ladies find their Mr. Rights, Kwong Nam himself is single, and he would rather pursue short-term relationships rather than be tied up long term. His new boss Shing Fa Lui (Kate Tsui 徐子珊) mistakes Kwong Nam to be a party boy, believing that he is only using his job as an excuse to get closer to women.

Fa Lui also witnesses Kwong Nam attempting to woo her subordinate Yuen Huen (Sharon Chan 陳敏之). Yuen Yuen’s aunt, Yuen Sum (Elena Kong 江美儀) hates Kwong Nam just as much as Fa Lui, and she often criticizes Kwong Nam in a magazine column she frequently writes for.

Kwong Nam cannot care less about their hate and continues to do whatever he wants, that is, until his ex-girlfriend surfaces into his life once again, and Kwong Nam’s life is turned around dramatically.

Cast: Benz Hui (許紹雄), Louis Yuen (阮兆祥), Jazz Lam (林子善), Samantha Ko (高海寧), Sammy Sum (沈震軒),Toby Leung (梁靖琪), Grace Wong (王君馨), and May Chan (小寶) also star.
Sơ đồ quan hệ nhân vật trong phim
  • Giới thiệu phim hay

  • Cùng thể loại
  • Phim bộ
  • Phim lẻ
  • Nhiều người xem

Nhận thông báo phim mới qua email:

Số khách đã đăng ký nhận tin qua dịch vụ FeedBurner

Nếu bạn ủng hộ +1 sẽ giúp người khác tìm thấy trang này dễ dàng hơn:

Hướng dẫn:

  • 1. Hệ thống PhimLT.com được tối ưu để xem phim trên trình duyệt Google Chrome. Click vào đây để tải Google Chrome.
  • 2. Bạn muốn yêu cầu phim vui lòng liên hệ trang facebook.com/phim888 của chúng tôi ở bên dưới. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.
Cập nhật phim
  • Phim bộ mới
  • Đã hoàn thành
  • Phim lẻ mới
  Loading Facebook Like-box plugin...