Tây Du Ký (USLT) - Đại Thoại Tây Du Ký 1996, 30 Tập, tay du ky, dai thoai tay du ky, tay du ky I

Poster phim: Tây Du Ký (USLT) - Đại Thoại Tây Du Ký 1996

Advertisement

Diễn viên - vai diễn:


-Trương Vệ Kiện – Tôn Ngộ Không

-Giang Hoa – Đường Tam Tạng

-Lê Diệu Tường – Trư Bát Giới

-Mạch Trường Thanh – Sa Tăng

-Cung Từ Ân – Bồ Tát
-Lư Uyển Nhân – Vương Mẫu Nương Nương
-Lý Long Cơ – Ngọc Hoàng
-Trần Tú Châu – Thiết Phiến Công Chúa
-Lưu Gia Huy – Ngưu Ma Vương
-Hứa Thu Di – Hồng Hài Nhi
-La Lan – Nhện Mẫu
-Trương Tuệ Nghi – Thi Thi
-Lưu Ngọc Thúy – Ân Ân
-Tiền Gia Lạc – Ngọc Thư
-Trần Diệu Anh – Bạch Cốt Tinh
-Mạc Gia Nghiêu
-Quách Chính Hồng – Ngô Cương
-Vương Vỹ – Bồ Đề Lão Sư
-Trần Ngạn Hành – Minh Nguyệt
-Hà Mỹ Điền – Na Tra
-Huệ Anh Hồng – Tướng Quân Nữ Quốc
-Mã Đức Chung – Dương Tiễn
-Phó Minh Hiến – công chúa Nữ Quốc
-Lưu Giang – Vua Xa Trì
-Phùng Hiểu Văn
-Sở Nguyên – Phật Tổ

Post by: Guest61338

  • Giới thiệu phim hay

  • Cùng thể loại
  • Phim bộ
  • Phim lẻ
  • Nhiều người xem

Nhận thông báo phim mới qua email:

Số khách đã đăng ký nhận tin qua dịch vụ FeedBurner

Nếu bạn ủng hộ +1 sẽ giúp người khác tìm thấy trang này dễ dàng hơn:

Hướng dẫn:

  • 1. Hệ thống PhimLT.com được tối ưu để xem phim trên trình duyệt Google Chrome và Firefox. Click vào đây để tải FireFox về máy.Hoặc click vào đây để tải Google Chrome.
  • 2. Bạn muốn yêu cầu phim vui lòng liên hệ trang facebook.com/phim888 của chúng tôi ở bên dưới. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.
Cập nhật phim
  • Phim bộ mới
  • Đã hoàn thành
  • Phim lẻ mới
  Loading Facebook Like-box plugin...