Thủy Hử Lâm Xung (USLT) - Lâm Xung Giáo Đầu 1986, 20 Tập, thuy hu lam xung, lam xung giao dau

Poster phim: Thủy Hử Lâm Xung (USLT) - Lâm Xung Giáo Đầu 1986

Advertisement

Diễn viên - vai diễn:
– Cao Hùng vai Lâm Xung
– Trần Mẫn Nhi vai Minh Châu
– Thích Mỹ Trân vai Lý Sư Sư
– Thang Trấn Nghiệp vai Yến Thanh
– Lưu Giang vai Cao Cầu
– Quan Lễ Kiệt vai Tống Huy Tông
– Tần Hoàng vai Lỗ Trí Thâm
– Lý Hương Cầm
– Ngô Mạnh Đạt


Họ tên 108 anh hùng Lương Sơn Bạc:

1. Tống Giang

2. Lư Tuấn Nghĩa

3. Ngô Dụng

4. Công Tôn Thắng

5. Quan Thắng

6. Lâm Xung

7. Tần Minh

8. Hô Duyên Chước

9. Hoa Vinh

10. Sài Tiến

11. Lý Ứng

12. Chu Đồng

13. Lỗ Trí Thâm

14. Võ Tòng

15. Đổng Bình

16. Trương Thanh

17. Dương Chí

18. Từ Ninh

19. Sách Siêu

20. Đới Tung

21. Lưu Đường

22. Lý Quỳ

23. Sử Tiến

24. Mục Hoằng

25. Lôi Hoành

26. Lý Tuấn

27. Nguyễn Tiểu Nhị

28. Trương Hoành

29. Nguyễn Tiểu Ngũ

30. Trương Thuận

31. Nguyễn Tiểu Thất

32. Dương Hùng

33. Thạch Tú

34. Giải Trân

35. Giải Bảo

36. Yến Thanh

37. Chu Vũ

38. Hoàng Tín

39. Tôn Lập

40. Tuyên Tán

41. Hác Tư Văn

42. Hàn Thao

43. Bành Kỷ

44. Đan Đình Khuê

45. Ngụy Định Quốc

46. Tiêu Nhượng

47. Bùi Tuyên

48. Âu Bằng

49. Đặng Phi

50. Yến Thuận

51. Dương Lâm

52. Lăng Chấn

53. Tưởng Kính

54. Lã Phương

55. Quách Thịnh

56. An Đạo Toàn

57. Hoàng Phủ Đoan

58. Vương Anh

59. Hổ Tam Nương

60. Bào Húc

61. Phàn Thụy

62. Khổng Minh

63. Khổng Lượng

64. Hạng Sung

65. Lý Cổn

66. Kim Đại Kiên

67. Mã Lân

68. Đồng Uy

69. Đồng Mãnh

70. Mạnh Khang

71. Hầu Kiện

72. Trần Đạt

73. Dương Xuân

74. Trịnh Thiên Thọ

75. Đào Tông Vượng

76. Tống Thanh

77. Nhạc Hoà

78. Cung Vượng

79. Đinh Đắc Tôn

80. Mục Xuân

81. Tào Chính

82. Tống Vạn

83. Đỗ Thiên

84. Tiết Vĩnh

85. Thi Ân

86. Lý Trung

87. Chu Thông

88. Thang Long

89. Đỗ Hưng

90. Trâu Uyên

91. Trâu Nhuận

92. Chu Quý

93. Chu Phú

94. Sái Phúc

95. Sái Khánh

96. Lý Lập

97. Lý Vân

98. Tiêu Đĩnh

99. Thạch Dũng

100. Tôn Tân

101. Cố Đại Tẩu

102. Trương Thanh

103. Tôn Nhị Nương

104. Vương Định Lục

105. Úc Bảo Tứ

106. Bạch Thắng

107. Thời Thiên

108. Đoàn Cảnh Trụ.


Post by: Guest48932
  • Giới thiệu phim hay

  • Cùng thể loại
  • Phim bộ
  • Phim lẻ
  • Nhiều người xem

Nhận thông báo phim mới qua email:

Số khách đã đăng ký nhận tin qua dịch vụ FeedBurner

Nếu bạn ủng hộ +1 sẽ giúp người khác tìm thấy trang này dễ dàng hơn:

Hướng dẫn:

  • 1. Hệ thống PhimLT.com được tối ưu để xem phim trên trình duyệt Google Chrome. Click vào đây để tải Google Chrome.
  • 2. Bạn muốn yêu cầu phim vui lòng liên hệ trang facebook.com/phim888 của chúng tôi ở bên dưới. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.
Cập nhật phim
  • Phim bộ mới
  • Đã hoàn thành
  • Phim lẻ mới
  Loading Facebook Like-box plugin...